Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens [1] artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  5. Opbevaring af dine personoplysninger
  6. Dine rettigheder
  7. Klage til Datatilsynet

Herunder finder du en beskrivelse af de regler vi er underlagt iflg. Lovgivningen.

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Herunder finder du en beskrivelse af de regler vi er underlagt iflg. Lovgivningen.

1.     Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

www.lyngs.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Bendy Poulsen f/ www.lyngs.dk

Møllegade 41

7790 Thyholm

Telefon: 97 87 80 31

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2.     Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

3.     Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

4.     Hvor dine personoplysninger stammer fra

Indhentet ved personlig samtale, eller gennem formular i www.lyngs.dk

5.     Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i så længe du er medlem af en af foreningerne, eller til du tilkendegiver at oplysningerne skal slettes, og du dermed melder dig ud af foreningen.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.