facebook_page_plugin
Kort Lyngs
Instagram

 Takstblad 

Takstblad godkendes hvert år af Struer kommune og på generalforsamlig for Lyngs vandværk.

Priser i takstbladet reguleres efter prisindex hver år.

Link til takstblad som pdf fil for 2016/17

Link til takstblad som pdf fil for 2018

Lyngs Vandværk

Takstblad 2018

Driftsbidrag

excl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed incl. måleleje

700,00 kr.

Afgift pr. m³

1,70 kr.

Statsafgift på vand inkl. grundvandskortlægning pr. m³, efter statens takster p.t.

6,37 kr.

Hvis lejer rejser uden at betale, hæfter ejer for det skyldige, incl. pålagte gebyrer

 

Vandafgift pr. år - opkræves 2 gange om året a´ conto 1. april og 1. oktober

 

Ødelagte, defekte eller manglende målere afregnes efter bestyrelsens skøn

 
   

Anlægsbidrag

 

Hovedanlægsbidrag – pr. boligenhed, parcelhus, andelsbolig, lejlighed, eller sommerhus.

6.240,00 kr.

   

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr)

 

By- og sommerhuszone

6.240,00 kr.

Landzone herunder landbrug og erhverv

15.600,00 kr.

   

Stikledningsbidrag

 

Stikledning med max. længde 10 mtr. og 1 mtr. ind på grund incl. målebrønd

9.975,00 kr.

Stikledninger med en dimension større end 32 mm udføres efter regning

 

Stikledninger med en længde over 10 mtr. udføres efter regning

 
   

Tilslutning i Byzone i alt excl. moms

22.455,00 kr.

Tilslutning i Landzone i alt excl. moms

31.815,00 kr.

   

Gebyrer

 

Overskridelse af betalingsfrist

100,00 kr.

Pr. udsendt rykker

100,00 kr.

Genoplukning betales af andelshaver

500,00 kr.

Genoplukning samtlige udgifter til aut. håndvækere og entreprenør afholdes af andelshaveren

 

Vandværket yder tilskud til reglementeret sløjfning af boringer og brønde

4500,00 kr.

Vand taget fra brandhaner pr. m³

15,00 kr.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar,

efter index fra FVD

Vandværkets ansvar for ledningsnet går til skel ved forbruger, incl. måler

alle priser er

excl. moms

Formand: Bendy Poulsen tlf.: 97 87 80 31 email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer: Anton Dalbjerg Jensen tlf.: 97 87 81 90 email.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Træffes bedst mellem 16:00 og 18:00

Info se også www.Lyngs.dk

Træder i kraft d. 1. januar 2018

Gå til toppen