facebook_page_plugin
Kort Lyngs
InstagramVandkvalitet

Struer Kommunes krav til drikkevandet er, at det skal opfylde Miljøstyrelsens kvalitetskrav til godt drikkevand, som skal være klart, friskt og rent.

Drikkevandet fra Lyngs vandværk bliver systematisk kontrolleret af et godkendt laboratorium. 

Kontrol af drikkevandet gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der kontrolleres for:

  • Naturlige stoffer og sporstoffer (vandets indhold af stoffer som er naturligt forekommende) og bakteriologi (vandets indhold af bakterier)
  • Aromatiske kulbrinter (indholdsstoffer i benzin og olie)
  • Chlorphenoler (indholdsstoffer i pesticider og træbeskyttelsesmidler)
  • Pesticider (bekæmpelsesmidler beregnet til at regulere eller dræbe forskellige levende organismer)
  • Chlorerede opløsningsmidler (opløsningsmidler der benyttes i dry-cleaning og til affedtning af maskindele)
  • Link til Geus database af vandanalyse 

 

Link til sidste vandanalyse

Vandanalyse Marts 2016

Årsrapport vandanalyse 2016

Vandanalyse August 2017 - udtaget skolen

  pdf Årsrapport vandkvalitet for 2017 (25 KB)

Gå til toppen