Forside -> Viden om -> Administration -> Information til forbrugerne på vandværkets hjemmeside   

 Lovkrav at følgende skal stå på vandværkets hjemmeside

Information til forbrugerne på vandværkets hjemmeside

Forbrugerne skal have information om vandværkets priser, vilkår og kvaliteten af drikkevandet, samt hvordan I producerer vandet. I det hele taget skal I sørge for, at forbrugerne klart og tydeligt får den information, de har brug for.
 

Lovpligtige oplysninger

Disse oplysninger skal være tilgængelige på vandværkets hjemmeside

 • Vandværkets kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
 • Kontaktoplysninger på kontaktpersoner.
 • Drikkevandskvalitet:
  • Værdier for almindelige parametre så som hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet.
  • Værdier for parametre af særlig lokal betydning, så som nitrat, nikkel og fluorid.
 • Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.
 • Oplysning om overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende kvalitetskrav i ”Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”.
 • Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav beskrevet i vandværkets vilkår i indvindingstilladelse.

 

De lovpligtige oplysninger skal opdateres mindst en gang om året.

 

På vandværkets hjemmeside bør forbrugerne – udover de lovpligtige informationer – kunne læse om:

 • Vedtægter
 • Referater fra generalforsamlinger
 • Regnskaber
 • Vandværkets persondatapolitik (skabelon 05).

 

Det skal I informere forbrugerne om:

 • Forsyningsområder
 • Indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra
 • Vandbehandling på vandforsyningsanlægget
 • Antal kontrolmålinger og resultater af samtlige målinger, som er foretaget ifølge vilkår i vandværkets indvindingstilladelse
 • Kontrolmålinger, der er taget ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen.

 

Takstblad

I takstbladet skal I informere forbrugere om priserne. Det skal offentliggøres på vandværkets hjemmeside.

 

Regulativ

Regulativet skal indeholde oplysninger om vilkårene for at få leveret vand. Regulativet beskriver de nærmere regler om:

 • Retten til forsyning fra forsyningsledningerne
 • Vandforsyningens forpligtigelser
 • Grundejernes forpligtigelser
 • Opkrævning af takster og tilslutningsafgifter

 

Regulativet kan også indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

 

Det er jer, der skal udarbejde regulativet, som herefter skal godkendes af kommunen.

 

Standardregulativ

Med afsæt i Miljøstyrelsens normalregulativ har Danske Vandværker udarbejdet et standardregulativ, som er suppleret med en række forslag til de forbrugerejede vandværker.

 

Det kan være en fordel at have fælles leveringsbetingelser i en kommune – det kan et fælles regulativ for alle forbrugerejede vandværker i kommunen sikre. Derfor er det en god ide at tage dette op i vandrådet, hvor I kan udarbejde nye regulativer med udgangspunkt i Miljøstyrelsens normalregulativ eller Danske Vandværkers standardregulativ.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Social Share:
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework