Borgerforening  

Stiftet den 25. september 1968

Så er det tid for at få eller forny jeres/dit medlemskab af Lyngs Borgerforening

Mobil Pay nr. 35584 (Skriv adresse)

Husstand: 100,00 kr.

Enkelt: 50,00 kr.

 

Arrangementer i Borgerforeningen  2024

fredag 7. juni Bankoaften kun for medlemmer
lørdag 8. juni Arbejdsdag i Kulturen
søndag 23. juni Skt. Hans ved Kulturen
lørdag 6. juli Lyngs Byfest
lørdag 23 november Juletræstænding ved Kulturen
søndag 8. december Store juledag i Lyngs

 

Bestyrelsen i Borgerforeningen:

Formand Marianne Flugt
Næstformand Malene Riisgaard
Kasserer Lisa Kirkeby
Bestyrelsesmedlem Ronni Pallisgaard
Bestyrelsesmedlem Jonas Sørensen
1. supleant Anders Gravesen
2. supleant Carsten Lyngs
3. suplwant Per Thiesen

      Udviklingsplan for Lyngs sogn 

Den er lavet i samarbejde med engagerede borgere, efter to møder i januar 2023 i Kulturen hvor ideer og ønsker blev nedfældet på papir.

Udviklingsplaner er en paraply, som vi ønsker skal samle kræfterne for at igangsætte projekter, som vi mener kan være med til at sikre en god udvikling for Lyngs sogn.

Den skal derfor ses som medspiller til de foreninger og personer, som gør en kæmpe indsats for at gøre det attraktivt at bo i Lyngs sogn.

De projekter, der er nævnt i planen, er ideer til, hvad vi gerne vil arbejde med fremover.

I forhold til mange af projekterne skal det undersøges, om det er muligt, at skaffe midler for at realisere dem, samt ved at gå i dialog med relevante partnere.

Den forventede effekt af projektet er, at det kan være med til at skabe videre udvikling i Lyngs sogn, samt give aktørerne de nødvendige redskaber til at videreudvikle netop vores lokalområde.

Det forventes ligeledes, at projektet vil bidrage til, at der bliver igangsat spændende projekter, som i fremtiden kan være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i sognet, blandt andet gennem etablering af flere alternative boligformer f.eks. Tiny house eller lignende bo former og hermed skabe flere arbejdspladser.

Vi tror, det er muligt at skabe et miljø, som folk har lyst til at bo i, selvom byen skrumper og bliver mindre.

 Link til udviklingsplan