Lyngs Vandværk

Der blev på stiftende generalforsamling 18. december 1936 besluttet at opret en fællesvandværk i Lyngs, den blev placeret mellem Møllegade 35 og 31. Vandværket bestod af en bygning med flad beton tag, i bygning var der en stempelpumpe fra Holdbæk Maskinfarik som trak vandet op fra 20 meter gennem en stålfiltertank til en hydrofor.

Senere ca. 1952 blev der bygget til med en underjorddisk råvandstank ovenpå tanken var der en iltningstrappe og en boring mere der var forsynet med en Grundfoss akselpumpe.

Den nuværende vandværk er bygget i 1989.

Indvingstilladelsen

Lyngs Vandværk ligger på Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 50.000 m³/år - max 35 m³/timen gældende til 29 april 2050.
 

Organisationsform

Vandværket er i 2024 ændret til et A.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) og forsyner 235 forbrugere med rent vand.
 

Kildepladser

Vandværket råder i dag over to boringer, som begge er placeret på selve vandværksgrunden.
Begge boringer har boringsafslutninger placeret i brønd. Brøndene er tørre, og drænet til slamtank.
Boring DGU-nr 44.445 (vest) og 44.406 (øst) Jupiter ID 00099920 - beliggenhed se på fotoet herunder, samt BRNOen (boringsnære beskyttelses områder) for boringerne.
 

 

 
 
 
 
 
Grundvandet fra kildepladsens to boringer er ferskt oxideret grundvand med indhold af nitrat og aggressivt kuldioxid. Indholdet af aggressivt kuldioxid reduceres ved tilsætning af magnodol (basisk materialer). Aggressivt kuldioxid gør grundvandet korroderende over for jern og beton.
 
Indholdet af nitrat i grundvandet er forhøjet. Grundvandet har et naturligt indhold af jern og mangan, som kræver normal vandbehandling med beluftning og iltning.
 

Behandlingsanlæg

Vandet fra de to boringer ledes gennem et lukket filter.
 
Filter kapaciteten er på 10 m³/time. Filtren er ny opsat i 2020. Filtren tilføres basisk materialer for neutralisering af aggressivt kuldioxed.  Udpumpningsanlægget består af tre Grundfoss frekvensstyret pumper. Der er tilsluttet en kompressor til filteret som leve luft til iltning og til bagskylning.
 
 

Rentvandskvalitet

Kontrollen med det rene vand og kvaliteten overholder bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Indholdet af nitrat i drikkevandet er forhøjet, men under kvalitetskriteriet til drikkevand.
 

Skyllevand

Skyllevand ledes til et 20 m³ åbent skyllevandsbassin. Efter bundfældning ledes vandet til offentlig kloak.

 

Ledningsnet

Ledningsnettet består af nyere PVC-rør, dog har vi mange gamle stik i jernrør. Vandværket har ialt 8 km. ledningsnet.

 

 

 
 
 
Social Share:
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework